S4:14-5a(Karttext övre vänstra:)
Sten bro.
Snarka egor.
Ullewij egor.
Oduglig.
Hardhwall1.
Niussbo.
Hardh wall1.
Oduglig.
Niussbo bake.
Sanåssa egor.
Stensbo uthmark.
Een sten om kull uthi en stenrössa.
Ungh gran och timber skough.
Gambo egor.


(Karttext stora kartan:)
Gambal grin.
Siähl kiälla.
Osebo egor.
Gran skough.
Ahl skough.
Gran skough och stenig mark.
Rösse.
Gambo torpz egor.
Föcklekiärss egor.
Oduglig måsa.
Oduglig sten baka.
Öhr jordh.
Gran baka.
Lindh vall.
Små star.
Oduglig.
Spicke lera.
Små star vall.
Bärgz egor.
Bärgh.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jord.
Bängzbo egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                        Reviderat.

______________
1Fel för hårdhwall.