S4:17(Tom sida:)
No 5.  Folio 17.

Anstorp uti Skyllersta
härad och Swinewadz sochn.
5.