S4:18-9a(Invikta flikar:)
Folio 18.

No 6. Folio 19.

Walby uti Skyllersta härad
och Ekeby sochn.