S4:24(Tom sida:)
No 7.

Folio 24.

Samsala uti Kumbla
härad och Halsbergz sochn.