S4:25(Tom sida:)
No 8.  Folio 25.

Rösätter och Östertompta
uti Kumbla härad och Halsbergz
sochn.
7.