S4:29(Tom sida:)
Folio 29.  No 10.

Södra Åby uti Kumbla
härad och sochn.
8.