S4:33(Tom sida:)
No 11.  Folio 33.

Brånsta uti Kumbla
härad och sochn.
9.