S4:34-5b(Karttext:)
Wtwijst af Tårp och Brånsta att wara röse emellan byarne.
Klippa.
Nåra Moes egor.
Torpz egor på denna sijdan.
Wäster Sättera, 1/2 frälsse.
Leerblandat jordh.
Fall.
Brånsta bråte.
Grof star wall.
Hårdh wall.
Gräflingz baken.
Oduglig bake.
Leer blandat jordh.
Såugh jordh.
Talle baka, oduglig.
Bettes hagar.
Wng gran och tall skough.
Fålketorp, 1/2 crono.
Små star wall.
Hårdh wall.
Huusz tompter.
5 stenna rösse.
Dyninge bärgz egor <   >
Leer blandat jordh.
Såugh jordh.
Lindh.
Fall.
Sånnersta engh.
Lindh.
Knechte stugu.
Hiörttre måssen.
Fall.
Een sten öster om Jortre måssen.
Dyninge måssen.
En steen öster om Dyninge måssen.
Sån-ner-sta skough och wtt mark på denna sijdan.