S4:37(Tom sida:)
No 12.  Folio 37.

Öhresta uti Kumbla
härad och sochn.
10.