S4:41(Tom sida:)
No 13.  Folio 41.

Blacksta uti Kumbla
härad och sochn.
11.