S4:45a(Invikt flik:)
Folio 45.  No 14.

Hagaby uti Kumbla
härad och sochn
samt Wlfwesta der samma-
städes beläget.