S4:49(Tom sida:)
No 16.  Folio 49.

Steene och Långiälla uti
Kumbla härad och sochn.
13.