S4:53(Tom sida:)
No 18.  Folio 53.

Nårwija uti Kumbla
härad och sochn.
14.