S4:57(Tom sida:)
Folio 57.  No 19.

Sichelsta i Kumbla
härad och sochn.
15.