S4:65(Tom sida:)
N:o 30.  Folio 65.

Åkerby och Fröswij byar
uti Westre Narike1 Edzbergz
härad och sochn.
17.
Littra A.

______________
1Fel för Närike.