S4:69(Tom sida:)
No 31.  Folio 69.

Härffwesta1 by och Wägen uti
Edzbergz härad och sochn.

18.

Q 4.

Littra B.


_______________
1Fel för Härsswesta?