S4:77(Tom sida:)
Folio 77.   No 44.

Träda i Edzbergz härad
och sochn.
20.