S4:81(Tom sida:)
Folio 81.  No 45.

Welandaby i Edzbergz
härad och sochn.

21.