S4:85(Tom sida:)
Folio 85.  No 46.

Backa qwarn i Edzbergz
härad och sochn.
22.