S4:93(Tom sida:)
Folio 93.  No 42.

Q4.

Lambs och Klosteråsen
i Edzbergz härad och Knista sochen.
24.