S4:97(Tom sida:)
Folio 97.  41.

Knijstaby i Edzbergz
härad och Knista sochen.
25.