S4:101(Tom sida:)
Folio 101.  40.

Harssberg i Edzbergz
härad och Knijsta sochen.
26.