S4:105(Tom sida:)
Folio 105.  39.

Östadby uti Edzbergz
härad och Knista sochen.
27.