S4:113(Tom sida:)
Folio 113.  35.

Lekebrukz herregård
uti Edzbergz härad och
Knista sochn.
29.