S4:117(Tom sida:)
Folio 117.  No 21.

Boo i Edzbergz härad och Knista
sochn samt Backen i
Edzbergz härad och Skarsshultz
sochn.

Q4.  30.