S4:120(Beskrivning:)
Backen uthi Edzbergz härad och Skarsz-
hultz sochn, 1 crono förmedlat till halft hemman,
augument till no 124 hwars åkerbruk ähr tredingz träde.

Littra A.       Hemmanetz huusztompt.                                                                   Åker. Engh.
B. Upbrukat aker1 in alles uthi tränne små giärden, no 1                                     tunland. lass.
   af öhr jordh, kan beräknas till huart 3:e korns ähringh,                  4 3/8.
   No 2 af leerblandat jordh, ähr racknat2 till 4:de kornet,                2 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 3/8 tunlandh á 2 lass, blifwer 6 3/4 lass hwar,_______
                                                                                                     6 7/8.
   af tredingen ähr wtfört, både i åkeren sampt linde wallen,                                2 7/16.    2 3/8.
C. Söderengen som består af små star wall, 2 3/8 tunlandh á 2 lass,                                 4 3/4.
D. Nåra engen af små star wall, 3 5/8 tunlandh á 3 lass,                                                 10 7/8.
E. Oster3 engen af sma4 star wall, 3 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                6 1/2.
                                                                                                                      _____________
                                                                                                                         2 7/16. 24 1/2.
             Humble gårdh 60 stenger.
   Wijdare dess lägenheter finnes här till, mulbete
   fånge skough och wedebrandh, sampt timber skough,
   men ähr icke ifrån angränsade hemman afrössat.


(Karttext:)
Gran backe.
Små star.
Båhlby egor.
Öhr jordh.
Lindh.
Öhr jord.
Biörk skough.
Leerblandat jordh.
Små star wall.
Lerblandat jord.
Öhr jordh.
Lindh.
Skough och uttmark.
Gran backe.
Små star.
Båhlby engh.
Stabåå egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                      Reviderat.

_______________
1Fel för åker.
2Fel för räcknat.
3Fel för öster.
4Fel för små.