S4:121(Tom sida:)
Folio 121.   No 23.

Drättinge, Steenkulla och
Almby i Edzbergz härad och Skars-
hultz sochn.