S4:124(Beskrivning:)
Almby wthi Edzbergz härad och Skars-
hults sochen, 1 crono förmedlat till halft hemman, augument
till no 125, hwars åkerbruk ähr tredingz träde.

Litter A.    Hemmanetz huustompt.                                             Åker. Engh.
B. Upbrukat åker in alles uthi 3:ne giärden af öhr och              tunland. lass.
   mycket stenbu uden1 jordh, 7 tunlandh kan be-
   räknas till 4:de korns ähringh hwar af tredingen ähr,              2 5/16.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 1 lass, tredingen ähr,                             5/16.
C. Engen består af små star wall, 17 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                      25 1/2.
D. Een liten betes haga ifrån giärdet afstängder.              __________________
         Humble gårdh 60 stänger.                                             2 5/16.   25 13/16.

   Widare dess lägenheter fines här till
   godt mulbete, fånge skough och
   och wedebrandh, men icke ähr ifrån
   Båhlbyen afrösat, fiske watten wthi
   siön Teen.


(Karttext:)
Harssbo egor.
Spaketorpz engh.
Oduglig.
Oduglig sten bake.
Lindh.
Små star wall.
Biörk skough duglig att rödia.
Oduglig.
Biörk skough.
Båhlby eg-or.
Ten lacus.
Båhlby egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                       
Reviderat.


___________________
1Fel för stenbunden?