S4:125(Tom sida:)
Folio 125.  36.

Lannaby en gård uti
Edzbergz härad och Hidinge
sochn.
32.