S4:129(Tom sida:)
Folio 129.  37.

Sölfwan i Edzbergz
härad och Hidinge sochen.
33.