S4:137(Tom sida:)
No 33.  Folio 137.

Espe i Wijby härad och sochen.
35.