S4:141(Beskrivning:)
Gatugården uthi Grimstensz härad och
Wijby sochen, 1 crono förmedlat till 1/2 hemman, indelt andera
trumpetaren på fördehl.

                                                                                               Åker.  Engh.
Littra A. Hemmanets huusz tompt.                                        tunland.  lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, no 1
   af öhr jordh, ähringh wart 4:de korn,                 3 1/2.
   No 2 af sandh jordh, ähring till 3:de korn,          2.
   Ibidem linde wall, 7 tunland á 1 lass,                          7.
                                                                   ________          5 1/2.
C. Andra åhrss wtssäde uthi södera giärdet.
   N:o 3 af öhr jordh,                                            3.
   N:o 4 af sandh jordh,                                        1 1/4.
   Ibidem linde wall, 6 7/8 tunland á 1 lass,                     6 7/8.
                                                                             _______  4 1/4.
                                                                                  13 7/8.
   Åkerhööet 13 7/8 lass, wtföres halfdelen för träde skull,                  6 15/16.
D. Engen består af hård wall medh biörk och
   hassel skough, 11 tunland á 1 lass,                                               11.
E. En litten bettes haga.                                                   ________________
       Humble gårdh 400 stenger.                                            9 3/4.  17 15/16.

   Wijdare dess lägenheeter fines här till huarken
   skough eller gårdefångh. Mulbete medh
   näst omligiande heman. Åker bruket
   ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Haf siön.
Sandh jordh.
Hårdh wall medh biörk och hassle skough.
Linde wall.
Skualte quarn.
Öhr jordh.
Öhr jordh.
Linde wall.
Breslätt egor på denna sijdan.
Sandh jordh.
Tystinge egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                 Reviderat.