S4:149(Tom sida:)
Folio 149.  No 28.

Nårby uti Hardemo
härad och sochn.
38.