S5:reg1Nerikes höfdingedömme.

Häradet.        Socknen.            Hemmanen.                       Chartorne.           
                                                                                          No.   Folio.
Örebro.          Ekers.                Norra Runnaby.                  1.
                      Kijhl.                  Falla.                                  2.
                      Långebroo.         Mällringeby.                       3.
                      Gräfwe.              Åckerby sätherij.                4.
Hardemo.       Hardemo.           Skyberia.                            5.      17.
                                                Glepsta.
                      Kräcklinge.         Nahlawij.                            6.
Edzbärgs.       Knista.                Bärgia.
                      Tångeråsa.          Biörcköön.                          7.
                                                Dårdisstorp.                         8.
                                                Åhsen.                                 9.
                                                Hinderstorp.                       10.
Sundbo.          Snaflunda.         Tiulfwesta sätherij.               11.
                                                Byrlunda sätherij med,
                                                Rya uthjord.                        12.
                       Hammar.          Torp och                              13.
                                               Algrena, med torpet
                                               Såugare.
                       Askersund.       Stockhammar.                      14.
                                               Wähle.                                  15.
                                               Wåcknesta.                           16.
                                               Winna.                                  17.
Grimsteen.       Wijby.              Måseby.                               18.
                                                Lijby.                                   19.             66.
                                                Åhlewij medh Skanckerud.   20.
                                                Kårkulla.                              21.
                                                Ånnebrunn sampt
                                                Öster engh uthjord och
                                                Törntorp med
                                                Måsetorpet.