S5:reg2Nerikes höfdingedömme.
                                                                                          Chartorne.
Häradet.       Socknen.                Hemmanen.                      No.   Folio.
                    Hackwadz.             Nordansiö.                       22.
                                                  Skarby.
Askers         Lännes.                  Lännesby.                         23.
                                                 Suenstorp och                   24.
                                                 Mooen, torpen.                
                                                 Öster och} Dimba.            25.
                                                 Wäster    }
                    Askers.                 Fastorp.                             26.
                    Mädlösa.              Östra Röninge.                   27.
                                                 Ekeby.                               28.
                                                 Helgestad.                          29.
                                                 Dömmestaby.                     30.
                                                 Bondewrack.                     31.
                                                 Eggeby.                             32.
                                                 Åckerby.                           33.
Skyllersta.     Skyllersta.            Skyllerstaby.                      34.
                                                Kånsta.                              35.
                                                Wargetorp.                         36.
                     Ekeby.                Stär Biörcka.                      37.
                     Suinewad.           Booskulla.                          38.
                                                Däija.                                 39.
                                                Boo sätheri och                  40.
                                                Lindhult, hemman.
                                                Åå.                                    41.
                                                Afraby.                              42.
                                                Geometrisk charta öfwer     43.
                                                föregående Afrabys inägor,
                                                uthrymmen och tuistige li-
                                                nier emellan des grannar.
                                                Iboholm sätherij med des     44.
                                                   underlagde hemman.
                                                Siöö,
                                                Grisbacka och
                                                Nygård.