S5:reg3Nerikes höfdingedömme.
                                                                                                   Chartorne.
Häradet.            Socknen.               Hemmanen.                           No.   Folio.

                                                       Geometrisk delineation          45.
                                                       öfwer föregående Iboholms
                                                       skoug och marck, jämpte
                                                       den tuistige linian, så och
                                                       doubieuse råå linian e-
                                                       mellan grannarna.
Glandhammar.    Glandhammar.      Sticksiöö.                               46.
                          Öby.                    Sundby medh Deta torp.         47.
                                                      Sticklinge.                               48.
                                                      Moora.                                   49.
                                                      Bängztorp.                              50.
Kumbla.              Halsbägz.            Åhlesta.                                  51.

Chartan 52 är här wid inventering den 13 marti 1701 uthskurien
emedan hoon kommer att föras under Wermelandz chartorna
derest hoon och igenfinnes.

Rewiderat widh inventering och richtig till sina folio och nummer,
befunnen den 13 marti anno 1701.