S5:1(Tom sida:)
Folio 1.
No 33.

Norra Runnaby uti
Örebro härad och
Ekers sochn.
Z 5.   No 1.