S5:5(Tom sida:)
Folio 5.
No 34.

Falla uti
Örebro härad och
Kijhl sochn.
2.