S5:9(Tom sida:)
14.   Folio 9.

Mällringeby uti
Örebroo härad och Långebroo
sochn.