S5:13(Tom sida:)
Folio 13.   13.
Åckerby sätherij uti
Örebroo härad och Gräfwe
sochn.