S5:23(Tom sida:)
No 8. 
Folio 23.

Nahlawij uti
Hardemo härad och
Kräcklinge sochn.
6.