S5:24-5a(Baksida flik:)
Bärgia uti
Edsbergz härad och
Knista sochn.