S5:29(Tom sida:)
No 11.  Folio 29.

Biörköön uti
Wäster Närike sampt
Edsbergs härad och
Tångeråsa sochn.
7.