S5:30-1(Beskrivning:)
Biörkön 1/4 crono hemman uthi Wästr Närke,
Edsbergz härad och Tångeråsa sochn belägit, åker bruket
ähr tredingz trädde.

Litter.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                               Åker. Engh.
B. Upiordh åker in alles af öhr och stenigh jordh,             tunland. lass.
   7 1/4 tunlandh, gifuer ähringh till huart 3 korn,                 5 3/8.
   Huar af tuenne dehlar wthfores.
   Ibidem linde vall, 1 1/8 tunlandh á 2 lass,                                     2 1/4.
C. Dhen odel engh som lyder till hemmanet no 1
   af hårdh wall, 2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                          3.
D. Dhe enge parkar som bärias på stora måssen
   af måsse wall, 5 3/8 tunelandh á 1 lass,                                        5 3/8.
     Humble gårdh 150 stänger.                                 ________________
                                                                                       5 3/8.   12 3/4.

   Wijdare detta hemmans lägenheter så befines
   dhet uara uthi Skagersshultz måssan belägit
   oppå en öö. Muhlbete, fånge skough och wedebrandh
   af däm schiött mark, finnes intet
   vijdare at excolera hemmanetz
   egor.


Aftaget anno 1693
af
G. Toring.


(Karttext:)
Måsse vall.
Grytt ön.
Gran och biörk skough sampt stenigh mark.
Måsse vall.
Öhr och stenigh jordh.
Linde vall.
Skagersz hultz måssen.
Måsse vall.
Öhr och stenig jordh.
Trångs öön.
Skagers hultz måssen.
Grytt öön.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.