S5:33a(Invikt flik:)
No 12.

Dårdisstorp uti
Wäster Närijke sampt
Edsbergs härad och
Tångeråsa sochn.
8.