S5:35a(Invikt flik:)
Åhsen uti
Wäster Närijke
sampt
Edsbärgs härad och
Tångeråsa sochn.
9.