S5:37a(Invikt flik:)
Hinderstorp uti
Wäster Närike sampt
Edsbärgs härad och
Tångeråsa sochn.
10.