S5:45(Beskrivning:)
Ry uth jordh uthi Sunbo
häradh och Snaflunda sochen belägit.
Åkeren ligger tredie dehlen åhrligen i träde.

A. Byggningz tompten.                                                     Åker. Engh.
B. Åker uthi 3:ne giärden medh sandh jord,                   tunland. lass.
   kan beräknas för hwart 4:de korn, 10 3/8 tunland,      6 14/16.
C. Een liten engh medh granskough
   och sanck wall, beståår af, 1 3/8 tunland
   á 1 lass,                                                                                   1 3/8.
D. En engh af sanck måsse wall,
   4 tunland á 1 lass,                                                                   4.
E. Noch een engh af sanck måsse
   wall, 5 1/8 tunland á 1 1/2,                                                         7 5/8.
F. Engen neder widh siön af sanck
   dyie och måsse wall, 3 5/8 tunland
   á 2 lass,                                                                                   7 1/4.
G. Een liten betees haga.                                    ___________________
   Humble gård 100 stänger.                                         6 14/16.  20 1/4.

   Muhlbette, fånghskough och wede-
   brand på Kiälfwesta egor.


(Karttext:)
Hälla engh.
Gräs tompt.
Sand jord.
Sanck dyie och måsse wall.
Rya siön.
Sand jord.
Kiälfwesta skough.
Fall.
Sand jord.
Betees haga.
Engh.
Sank måsse wall.
Kiälfwesta skough.
Sank måsse wall.
Rya engh.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.