S5:46(Tom sida:)
Folio 46.

No 15.
Ry uthjord uti
Sundbo härad och Snaf-
lunda sochn.
12.