S5:47-8a(Invikta flikar:)
No 19.

Torp och Algrena
med Såugare torpet belägne uti
Sundbo härad och Hammar sochn.
13.